Tiens kitajska tradicionalna modrost


  YIN - YANG


Dva nasprotujoča si principa ali kakovosti, Yin in Yang, omenja že I Ching (beri i čing, tj. Knjiga sprememb) iz tretjega tisočletja pred našim štetjem. Ta dualistična teorija razvršča vse stvari in pojave v dve polarni entiteti. Tradicionalno opisujejo Yang kot sončno, Yin pa senčno stran hriba, Yang kot moški princip gibanja, energije in neba, ki je nad nami, ter Yin kot ženski princip mirovanja, snovi in zemlje, ki je pod nami.

Kot pove že primer hriba, Yin oziroma Yang nista stalna atributa in predvsem ne napovesta nobene vrednostne oznake. Sta enakopravna, soodvisna relativna in vseskozi dinamična. Oba principa se dopolnjujeta, nadzirata in soustvarjata, v sklopu vsesplošnega spreminjanja narave, ki jo prav ta interakcija nasprotujočih si kakovosti, obenem soustvarja.
 
 
Za nas je predvsem zanimivo, kako so vse organske danosti, vse funkcije, bolezenske slike in terapijo logično in dosledno razvrstili po teh dveh principih. Od konstitucije do fizionomije, od organov do njihove topografije, od fizioloških do patoloških sprememb; od zdravil do hrane, vse je razvrščeno v ti dve kategoriji. To pa nikakor ne pomeni, da se moramo naučiti neke nove, toge sistematike! Pojma sta relativna in v stalnem spreminjanju, kot že omenjeno. Tako npr. značilen Yang princip Qi (Vitalna energija) poznajo tudi kot Nutritivni princip, ki je Yin. Zunanjost in zgornji del telesa sta Yang, notranjost in spodnji del Yin, vendar se posamezni deli in organi razvrščajo relativno na neposredno okolico, tudi po nasprotnem principu. Bistvo njunega odnosa je, da se neprenehoma dopolnjujeta, prepletata in spreminjata. Les, ki je kot materija Yin, se pri izgorevanju spremeni v toplotno energijo Yang; kot pravijo "ekstremni Yin v Yang" in obratno.